Dette gjelder også for de som har
hatt jaktkort i kommuneskogen.
Rapportskjema finner du på kommunens hjemmesider.