Attesten kan bestilles elektronisk via Altinn (trykk på denne linken og du kommer rett til Altinn).
Attesten produseres samme dag og sendes elektronisk til din meldingsboks i Altinn.

Det er fremdeles anledning til å bestille skatteattesten via ditt lokale skatteoppkreverkontor eller ved henvendelse til skatteetaten, men også i disse tilfellene vil attesten bli levert elektronisk i Altinn. Dersom man har reservert seg om elektronisk bruker vil attesten bli sendt pr. post.