Eiendomsskatten er høyere enn ønskelig, men den er tross alt ikke høyest i landet. At det går fram slik av Huseiernes Landsforbunds oversikter er likevel kommunens egen feil og ansvar. Rakkestad kommune rapporterte i fjor inn eiendomsskatt på nye boliger som en alminnelig eiendomsskatt i kommunen. Det er ikke korrekt.  Kommunene er bedt om å rapportere inn eiendomsskatt for et slags gjennomsnitt av boliger. Det ble gjort i 2012 – 2015, mens det i 2016 altså har skjedd en feil. Andre kommuner har rapport inn eiendomsskatt for en gjennomsnittsbolig også i 2016. Rakkestad kommune har hatt uforandret eiendomsskatt på boliger siden 2013. Den er på kr. 7.520,- for en gjennomsnittsbolig og ca. kr 1.900,- lavere enn det som er oppgitt til Huseiernes landsforbund. Det går fram av den nye rapporteringen som nå er levert.