Feiing og tilsyn

Du blir varslet om besøk av feieren med lapp i postkassen to til fire dager før besøket. Dette gjelder både feiing og tilsyn.

Vi forsøker så langt som mulig å etterkomme den enkelte huseiers ønske omå avtale tid.
På varsel-lappene er det krysset av for direktenummer til feieren.

Feiing

Ved feiing er det svært viktig at huseier/beboer har gjort klart til feiing, det vil si at :

  • trekken er stengt
  • eventuelle peisdører lukket
  • utlevert skjema er krysset av og lagt frem ved ytterdør

slik at feier tydelig forstår at det er klargjort til feiing.

Hvor ofte skal det feies?

Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegg og at røykkanaler i fyringsanlegg som skal brukes til oppvarming av byggverk og blir feiet ved behov.

Feieren gjør en vurdering av behovet fortløpende i forhold til tilstand, fyringsmønster og sotmengde.

Tilsyn

Ved tilsyn må huseier/beboer være tilstede.

Tilsynet omfatter:

  • kontroll av skorsteiner 
  • ildsteder
  • røykvarslere
  • brannnslokkingsapparater 
  • samt informasjon om riktig fyring og forebygging av brann

Tilsynet avsluttes med en rapport som leveres til huseieren etter gjennomført tilsyn.

Eventuelle avvik skal besvares og rettes opp.

Feie- og tilsynsgebyr

Kommunestyret har fastsatt et årlig feie- og tilsynsgebyr.
Gebyret betales etter antall pipeløp og er ikke tilknyttet til tidspunkt for når feiing og tilsyn gjennomføres.