Persiennene blir demontert og skal monteres opp i igjen. Veggene skal fores ut, tilleggsisoleres og påsettes ny vindsperre. Det planlegges også å tilleggsisolere taket.

Velhaven blir påvirket
Velhaven vil bli sperret av på øverste del mot rådhuset, og gangveien vil i perioder bli  stengt slik at lastebiler og kranbil kan utføre materiallevering og montering.