Dette medfører at små bedrifter som leverer farlig avfall på Kopla, må registrere bedriften på AVFALLSDEKLARERING.NO 

En veileder som viser fremgangsmåten ved registrering i avfallsdeklarering.no, finnes via linken til
Miljødirektoratet - Faktaark M.421|2015 om Avfallsdeklarering.no

Avfallet må være elektronisk deklarert og deklarasjonen må være sendt Kopla
før avfallet kan leveres. 

FARLIG AVFALL SOM IKKE ER DEKLARERT VIL BLI AVVIST. 

Elektronisk deklarering i avfallsdeklarering.no gjelder for levering av farlig avfall fra bedrifter
og IKKE husholdninger.

Farlig avfall fra husholdninger deklareres av de ansatte på Kopla før dette sendes videre
til godkjente mottak for behandling av farlig avfall.