Kort om stillingen

Oppgavene vil i hovedsak bestå av saksbehandling, råd og veiledning i spørsmål knyttet til skogbruk og viltforvaltning:
- behandling av saker knyttet til skog-, vilt- og landbruksrelatert lovverk
- næringsutvikling i landbruket
- viltforvaltning
- forvaltning av øvrige virkemidler i jordbruksavtalen
- delta i kommunalt og interkommunalt samarbeid.
- Oppfølging og kontakt med næringen i Rakkestad
- Tilrettelegging av friluftstiltak i kommunen

Skogbestyrerstillingen:
- bærekraftig drift av og forvalteransvar for kommunes skogeiendommer.
- tilrettelegging for allmenhetens bruk av kommuneskogen - friluftsliv, jakt og fiske.

Skogbestyrerstillingen:
- bærekraftig drift av og forvalteransvar for kommunes skogeiendommer.
- tilrettelegging for allmenhetens bruk av kommuneskogen - friluftsliv, jakt og fiske.

Vi ser helst at du har
- høyere utdanning innen skogbruk-/naturforvaltning, men annen utdanningsbakgrunn er også
   interessant.
- god kjennskap til offentlig forvaltning
- erfaring med praktisk skogbruk

Ønskede kvalifikasjoner
Vi søker etter en person som:
- Evne til å arbeide selvstendig og systematisk, samt å samarbeide med andre
- Serviceorientert og positiv
- God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
- Har gode IT kunnskaper
- Førerkort kl. B

Arbeidsoppgaver
-forvalte relevant lovverk
-saksbehandling
-tilskuddsforvaltning
-kontakt ut mot næringen
-ta imot og håndtere ulike spørsmål fra næringen
-daglig drift av kommuneskogen

Vi kan tilby
- interessant og utfordrende arbeid i et tverrfaglig og til tider hektisk miljø
- varierende og krevende arbeidsoppgaver
- relevant opplæring og etterutdanning
- gode dataverktøy
- gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår

Arbeidsvilkår
Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon
Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling".
Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester
tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om
søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottak@rakkestad.kommune.no