Tradisjonen tro ønsker Eldrerådet i Rakkestad å markere FNs internasjonale eldredag med et arrangement i

Festsalen i Kulturhuset
fredag 30. september 2022 kl 17.00


Hva står på programmet?

  • Prosjektleder Johan Tørnby vil orientere om arbeidet med planlegging av nytt sykehjem i Rakkestad.
  • Leder for Rakkestad Frivilligsentral, Rosmari Neset, vil orientere om tilbud og aktiviteter i regi av Frivilligsentralen. Hvilke aktiviteter tilbyr Frivilligsentralen? Hvilke oppgaver kan Frivilligsentralen påta seg?
  • Det blir underholdning ved gruppa Eldrebølgen og Pensjonistkoret deltar med sang.
  • Det serveres snitter, kringle og kaffe.
  • Utlodning er et hyggelig innslag som mange setter pris på. Husk kontanter - vi tar IKKE Vipps. 

Påmelding til Servicekontoret, Rakkestad Rådhus på telefon 69 22 55 00 innen mandag 26.09.2022.