Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vis alle

Nyheter

plaområde

Detaljregulering for området mellom Sagaveien og Idrettsveien i Degernes.

Varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til plan og bygningslovens § 12-8 varsels igangsetting av arbeid med detaljregulering av eiendommer slik det fremgår av kartutsnittet.

Kartutsnitt_undergang_RV22_Bergenhus_

Varsel om oppstart av planarbeid, "RV. 22 Undergang ved Bergenhus"

Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune skal i samarbeid med Rakkestad kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for det nevnte prosjektet. Vi ber med dette om innspill til arbeidet

Aktiviteter

Ingen kommende aktiviteter

Vis alle