Restavfall er blant annet:

  • bleier
  • tørkepapir
  • plastleker
  • potetgullposer med aluminiumsfilm.
  • matavfall (for de som ikke har hjemmekompostavtale)

Restavfalldunkbld_250x167.jpg

Denne avfallsdunken erstatter de svarte sekkene som brukes i dagens avfallsløsning. 

Restavfallsdunken vil tømmes hver uke.

 

OBS! EE-avfall og farlig avfall MÅ ikke kastes i restavfallsdunken

OBS ! EE-avfall og farlig avfall MÅ IKKE kastes i restavfallsdunken - dette kan leveres GRATIS på Kopla.