Rakkestad brannvesen har ikke rene nok tanker for å frakte drikkevann til publikum.

Vi har rigget en 1000 liter vanntank (helt ren) på henger som står ved brannstasjonen.

Denne kan lånes av hvem som helst for å frakte vann, det eneste kravet er egen bil med hengerfeste.

Vi setter pris på at det bare er for å frakte vann og at tanken blir levert samme dag.

For å få lånt og fylt tanken, må man kontakte teknisk etat via servicekontoret telf: 69225500 på dagtid. Ved akutt vannmangel kveld og helg, kontaktes teknisk vakt på telf: 90841287. Dere avtaler da tid,sted og de oppgir koden til hengeren.

Dersom det er behov for større volum, kan Kenneth Karlsson kontaktes på telf: 91865101 eller Indre Østfold slam/spyleservice telf: 90361832. Teknisk etat må kontaktes for avtale om fylling av tanken.