Offentlig eller privat skifte ?

Arvingene må ta stilling til hvordan boet skal skiftes, det vil si hvem som skal fordele arven etter avdøde mellom arvingene. Det er flere former for skifte men reglene for skiftet er i det alt vesentlige de samme uansett måten skiftet gjennomføres på.

Kilde: Norge.no

 

Privat skifte

Det vanligste er privat skifte, det vil si at arvingene blir enige seg imellom om hvordan eiendeler og formue skal fordeles. Derfor er det viktig å fastslå hvem som er avdødes faktiske arvinger. Dersom arvingene skal gjennomføre et privat skifte, utsteder skifteretten en skifteattest. Denne attesten vil gi arvingene råderett over avdødes eiendeler.

Kilde: Norge.no

Offentlig skifte

Dersom arvingene ikke ønsker å påta seg ansvaret med å fordele avdødes formue og eiendeler, kan tingretten gjennomføre et offentlig skifte.
Tingretten vil da skaffe seg en oversikt over avdødes formue og eiendeler og registrere disse. Som regel vil kontakten med arvingene bli opprettholdt gjennom skiftesamlinger som ledes av en bostyrer som er oppnevnt av tingretten. I disse samlingene vil de fleste beslutninger i forbindelse med bobehandlingen bli tatt.
Når alle spørsmål er avklart, vil tingretten avslutte det offentlige skiftet med en utlodning (fordeling).

Kilde: Norge.no