En støttekontakt er en person uten krav om spesiell fagbakgrunn som hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Støttekontaktordningen skal bidra til å gi vedkommende en mer meningsfull fritid i samvær med andre. 

Som støttekontakt godgjøres man pr. time.
Antall timer styres av brukerens vedtak.

På grunn av ulike behov, oppfordrer vi både menn og kvinner over 18 år, men oppfordrer særlig voksne menn og kvinner, til å registrere seg.

Som støttekontakt er det en fordel med sertifikat og at man disponerer bil.

Dersom du ønsker å bli støttekontakt, kan du registrere deg ved å benytte følgende lenke: