Dåp i Den norske kirke

De fleste steder er dåp en del av søndagens gudstjeneste, men noen steder er det også egne dåpsgudstjenester.
Dåpen kan enten skje ganske tidlig i gudstjenesten eller etter prekenen. I noen menigheter er det vanlig at noen fra hvert dåpsfølge kommer inn i kirken i prosesjon sammen med prest og klokker, før gudstjenesten starter.

Humanistisk navnefest

Arrangeres av Human-Etisk Forbund og er en vakker og glad seremoni på et humanistisk og ikke-religiøst grunnlag.
Seremonien er en feiring av barnet. Foreldrene tar barnet med for at alle som er til stede, "samfunnet", skal få hilse barnet velkommen og barnets navn skal bli "offentlig" kjent. I tillegg til en hovedtale og overrekkelse av en navnetavle inneholder seremonien ulike kulturinnslag.