Tema for kvelden:
  • Velkommen ved Bondelaget
  • Landbruket er viktig i Rakkestad v/ Karoline Fjellstad 
  • Landbrukskontoret - ressurser, forvaltning, ansvar og kontroll v/ Espen Jordet
  • Presentasjon av ny fagsjef landbruk v/ Johannes Martin Eriksen
  • Villsvin i Rakkestad – veien videre - v/ Knut Østby
  • Pause med kaffe og kringle
  • RMP – En praktisk gjennomgang av tilskuddsordningene