Mandag 12.06 – fredag 16.06
Daglig mellom 10.00 og 18.00

Velkommen til Lokalsamlingen i kjelleren på Rakkestad kulturhus.
Manus til Gårds- og slektshistorie, bind 1, vil være tilgjengelig for gjennomlesing.

Bind 1 tar for seg gårdene Fladstad, Gudim og Mjørud
og alle boliger som er fradelt fra disse eiendommene.

Velkommen!