Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Østfold fylkeskommune gir økonomisk støtte til lokale holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak.
Søknadsfristen for tiltak og aktiviteter som skal utføres i 2017 er 31. desember 2016.
Søknadsskjema og informasjon om tilskuddsordningen er også kunngjort og tilgjengelig på Østfold fylkeskommunes nettportal.

Les retningslinjene her:

Søknadsskjema

Søknader sendes til  kundesenter.moss@vegvesen.no