-  Det var en god start, og vi har god oversikt over jobben som vi har foran oss, sier de fire ordførerne, Ole Andre Myhrvold (Trøgstad), Ellen Solbrække (Rakkestad), Kjersti Nilsen (Marker) og Erik Unaas (Eidsberg) . – Vi vil jobbe både med fordeler og ulemper for en slik kommune, og ikke minst beskrive forhold til, og samarbeidet med byer og naboer som Sarpsborg og Askim.
  I prosessen videre vil hele det politiske miljøet, tillitsvalgte og ungdomsråd også bli trukket sterkt inn. Første samling med forhandlingsutvalgene blir i Trøgstad fredag 12. februar. Alle kommunene har gjennomført en innbyggerundersøkelse, som peker på et mulig samspill mellom disse fire kommunene, dersom det blir endringer på kommune-kartet.

Arne Øren, tidligere fylkesordfører, blir prosessveileder, mens tidligere fylkesrådmann Atle Haga deltar som rådgiver.
 
Parallelle prosesser
Alle fire kommunene har dette halvåret to parallelle løp. Eidsberg, Marker og Trøgstad er også med den såkalte 6K-utredningen med Hobøl, Spydeberg og Askim, mens Rakkestad også vil utrede med Sarpsborg kommune.  
 
 
Bildet:
UTREDER: Ordførerne Ole Andre Myhrvold (Trøgstad), Kjersti Nythe Nilsen (Marker), Ellen Solbrekke (Rakkestad) og Erik Unaas (Eidsberg) har startet arbeidet med et grunnlagsdokument for en Indre Østfold Øst-kommune.