Denne sommeren skal framtidens signalsystem innføres på Østfoldbanen østre linje. Strekningen Ski - Sarpsborg blir landets mest moderne bane hva signalanlegg angår og blir først ut med det nye europeiske systemet ERTMS. Strekningen Ski - Sarpsborg stenger for oppgradering i perioden 29. juni til 10. august. Fra 10. til 17. august skal NSB kjøre tog uten passasjerer for opplæring og sertifisering av lokførerne på strekningen. 17. august starter ordinær trafikk med nytt signalsystem på Østre linje.

I disse sommerukene skal det gjennomføres et omfattende program for å sjekke at alt fungerer som det skal på hele banen fra Ski til Sarpsborg. Det betyr ulike testfaser der alle innretninger i sporet og alle systemer på togene testes.

Selv om strekningen er stengt for ordinær trafikk, vil det gå testtog, og Jernbaneverket minner om at det er forbudt å ferdes i sporet. De gjør også oppmerksom på at støyende arbeider kan forekomme, og at det blir en del nattarbeid.