Hovedtema er:

     

-  Presentasjon av siste reviderte planforslag for Rakkestad sentrum og Bergenhus


-  Presentasjon av forslag til reguleringsbestemmelser for sentrum og Bergenhus

 

-  Innspill og drøftelser til fremlagte planer og bestemmelser

 

-  Viderebehandling av saken - orientering