Tema:
 

  • Informasjon om kommunens engasjement i Nortura-saken
  • Norturas fremtidsmuligheter i Rakkestad - prosessen frem til nå
  • Rakkestad Næringsforum tar debatten om hjørnesteinsbedrifters betydning for lokalsamfunnet

Nortura-ansatte/ledelsen, tillitsvalgte, eiere og produsenter ønskes velkommen. Møtet er åpent for alle som interesserer seg for Norturas anlegg i Rakkestad. Enkel servering. Hjertelig velkommen.


Ordføreren