Det er utpekt en klimakontakt i hver kommune som sammen med representant for Fylkeskommunen og Fylkesmannen utgjør Klimakontaktene som fungerer som administrativ gruppe for Klima Østfold. Klimakontakten i hver kommune skal sørge for å involvere aktuelle personer i kommunen når det trengs for gjennomføringen av ulike tiltak.

God kommunikasjon og informasjon både internt i kommunens organisasjon og ut til kommunenes innbyggere vil være viktig for å lykkes med Klima Østfold samarbeidet. Informasjonsmedarbeiderne i kommunen vil derfor også være viktige personer i nettverket vårt.

Les vedlagte dokumenter her:

Samarbeidsavtale.pdf

Handlingsplan 2012.pdf

Kommunikasjonsstrategi.pdf

Informasjonsplan.pdf