Omsorgsboliger på Fladstad boligfelt
12 omsorgsboliger for personer med bistandsbehov. Ferdigstilles i løpet av juni, innflytting skjer ca 1. september. Prosjektet er i rute.

Omsorgsbol_Fladstad_2.jpg Omsorgsbol._Fladstad_3.jpg  


Os skole
Ny undervisningsfløy for 1. - 4. klasse, inkl sløyd, tegning, form og farge og SFO. Prosjektet er i rute.

OS_skole_1.jpg


Omsorgsboliger bak bankbygget (under planlegging)
10 nye omsorgsboliger for personer med vedtak om helsetjenester er under planlegging. Byggestart estimert tidlig i 2019.


Ny kulturskole
Idéskisse til ny kulturskole på rådhusplassen foreligger. Vedtak om plassering og gjennomføring skal behandles av kommunestyret i juni.

Skisse_kulturskole.JPG

Nytt sykehjem
Forberedende arbeider er igangsatt. Foreløpig ingen dato for politisk behandling.