På disse sidene finner du informasjon om overordnet og detaljert planlegging av byggeområder, tomtetilbudet her og nå, søknads- og godkjenningsprosesser innen byggesak, lån/finansiering, vann-/avløps- og renovasjonsordninger og kart- og oppmålingstjenester.

Du finner også en del linker for innhenting av skjemaer/informasjon, andre områder/myndigheter og til lovverk, samt beskrivelser av hvordan kommunen jobber på de ulike områdene. Kommunen er samordnende organ for en stor mengde ulike områder. Selv om et forhold skal håndteres av andre myndigheter, er derfor kommunen som regel den rette kontaktinstans.

Her er noen nyttige snarveier til infosider om bygg:

DiBk_logo_rgb_liten.png

Byggesak - Rakkestad kommune

Veiviser "Bygg uten å søke" 

Kartverket stående Logo_250x175.png