«Sammen redder vi liv»

Årets TV-aksjon går til Leger Uten Grenser arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. 

Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge livsfarlige sykdommer og behandle pasienter i noen av verdens glemte kriser.

Spleis_MSF_TVA_1200x480.png

Manglende folkehelse får store konsekvenser for både samfunn og enkeltmennesker. Barn får ikke vokse opp, familier mister sine kjære, unge får ikke utdanning, og folk faller utenfor arbeidslivet. Uten tilgang til legehjelp, vaksiner eller medisiner mister millioner av mennesker livet hvert år. Ofte er dette mennesker i sårbare livssituasjoner.

Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Vi skal gi vaksiner, tilgang til livreddende medisiner og helsehjelp. I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.

Bli med på årets viktigste søndagstur 23. oktober!
Les mer om årets TV-aksjon her►

Bøssebærere

Vi trenger personer over 18 år som kan gå med bøsse - de som er under 18 år må gå i følge med voksne. Bøssebærerne kan i forkant velge om de vil ha «gårute» eller «kjørerute». Bøssebærerne starter ruta si kl 14.00 og bøssene leveres i Marker Sparebank før kl. 18.00.

tvaksjon_bøssebærere

Det holdes informasjonsmøte med utdeling av bøsser for bøssebærerne 
onsdag 19. oktober 2022 kl. 18.30 i kommunestyresalen i Kulturhuset.
Etter møtet blir det utdeling av bøsser, noe materiell og kart over tildelt innsamlingsområde.

Engasjer deg!

engasjerdeg_tvaksjon

Det er også mulig å gjennomføre ulike innsamlingsaktiviteter dersom du ønsker å være med på verdens største dugnad. På Engasjer deg! finner du masse inspirasjon både for skoler, barnehager, organisasjon, næringsliv og tros- og livssynssamfunn. Flere tusen bedrifter velger hvert år å gi et bidrag til TV-aksjonen. Mange velger også å knytte bidraget opp mot engasjement internt i bedriften, eller eksternt ut mot kunder og samarbeidspartnere. 

Digitale innsamlingsaksjoner

Med Spleis kan du lage digitale innsamlingsaksjoner. Start en spleis for «Leger Uten Grensers» arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.
En digital bøsse er en personlig innsamlingsside på nett som opprettes når du registrerer deg som digital bøssebærer på spleis.no.
Hver digitale bøsse har sin egen unike internettadresse på spleis.no, som er utvikler av tjenesten. Les mer og se de digitale bøssene på spleis.no.


Den digitale bøssa kan deles via sosiale medier, SMS og telefon. Vi oppfordrer deg til å dele den med venner, familie, naboer og andre bekjente. Det er mulig å gi til den digitale bøssa med bankkort eller Vipps. 

Innsamlingen begynner allerede 8. oktober og er åpen frem til 7. november. Du redigere din digitale bøsse ved å legge inn personlig bilde og tekst etter eget ønske.

 

Andre givermuligheter

Giverportal for NRK TV-aksjonen 2022

Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet. Årets TV-aksjon skal utvikle medisiner og gi livsreddende helsehjelp i noen av verdens glemte kriser. Sammen redder vi liv!
For 300 kr kan Leger Uten Grenser vaksinere 77 barn mot meslinger.

VIPPS til 2133
SMS: 
Send TVA til 2133 (300kr)
TV-aksjonskonto: 8380 08 09005

Kommunekomiteen i Rakkestad for 2022

Iselin Bjørnstad (leder)
Stine Svendsen
Barbro Urke
Roger Olstad
Mette Østensvig
Ida Marie Rud Stemmedalen (Rakkestad Næringsråd)