Våren i Bergenhusparken - plenen inneholder Krokuser og 7 andre blomsterslag

Krokuser og 7 andre blomsterslag er plantet i plenen, og dette medfører sen klipping av plen.

Det er plantet over 50.000 blomsterløker i plenen fordelt på 8 blomsterarter, blant annet Krokus. Når disse er ferdig blomstret, så har de behov for å stå til etter 17. mai før blomsterløkbladverket blir fjernet når plenen blir slått. Hensikten med at blomsterløken skal få beholde bladverket litt til er fordi de får næring av bladverket og at den skal få tid til å vokse og komme med flotte blomster neste vår, og neste vår osv.

- Det er lagt ned masse tid og ressurser i denne parken og vi ønsker at den skal bli så flott som mulig. Derfor ønsker vi å utsette klippingen av gresset, sier Ola Rønsen i Rakkestad kommune og landskapsarkitekt Nils Skaarer. Begge er med i Signalprosjektet.

Tulipaner

Tulipanene som blomstrer i sirkelen ned mot krysset vil få blomstre seg ferdig hvert år før blomsterløkene fjernes og erstattes med andre, fargerike blomster. Denne utskiftningen gjøres hvert år.