Utdeling av Nemaslug 

Nemaslug kan hentes ved Rakkestad kommunes uteseksjon ved Televeien 6 på følgende tider:

  • Torsdag 31. mai kl 16:00 – 19:00
  • Torsdag 07. juni kl 16:00 – 19:00

Husk å ta med en plastikkflaske med kork som rommer ca 1 liter.

Hva er Nemaslug?

Nemaslug er et organisk middel bestående av nematoder. Nematodene er levende organismer som angriper og dreper brunskogsnegler. Infiserte og døde snegler blir senere spist av andre snegler, slik at smitten sprer seg i populasjonen. Nemaslug er et ferskvareprodukt som må brukes kort tid etter det er stelt i stand. Middelet er ikke skadelig for andre dyr eller mennesker. 

Hvordan bruke Nemaslug?

Nemaslug kan spres utover plen eller åker, evt. brukes ved Mos resept:

  • Samle inn store mengder snegler
  • Dypp sneglene i Nemaslug
  • Klipp sneglene i to
  • Legg ut de infiserte bitene av sneglene som åte på et fuktig sted med mye skygge.
  • Tøm resten av middelet over sneglerestene.
  • Friske snegler kommer og spiser av sine artsfrender og smitten vil spre seg i populasjonen

Annen informasjon
Dersom du opplever brunsnegler som et problem er det flere forebyggende tiltak du kan gjøre. For eksempel velge planter som brunsneglen ikke trives med, eller endret utforming av hagen slik at sneglene har færre hjemmesteder. Mer informasjon om brunsnegler og Nemaslug finnes på https://www.nibio.no/ og https://nemaslug.no/.