Prøvene viser at leirmassene har relativt stor bruddstyrke og stabilitet og at det dermed ikke er fare for et større ras i området. NGI har utarbeidet en rapport for videre sikring av rasskråningen som grunneier og kommunen vil følge opp.