Barnehagenes tiltak på rødt nivå innebærer redusert åpningstid, kl. 08.00 – 15.00.  
  
På rødt nivå skal barna deles inn i mindre kohorter, og det skal være mindre samarbeid på tvers av avdelinger. Dette vil føre til at det ved evt smitte i barnehagen blir færre som må ut i karantene, og at barnehagene fortsatt skal kunne gi et tilbud til de som trenger det aller mest. Redusert åpningstid er en forutsetning for at vi skal ha nok bemanning for å kunne dele barna inn i så små grupper som rødt nivå krever. 
 
Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn har rett på tilbud om omsorgstilbud utover den reduserte åpningstiden. Vi ber foreldre som har behov for omsorgstilbud om å sende ny mail til styrer i egen barnehage. Dere må opplyse om barnets navn, begrunne behovet for omsorgstilbud og oppgi tidspunkt for levering og henting. Styrer vil behandle meldingen og gi tilbakemelding. 
I løpet av morgendagen vil det komme mer informasjon om praktisk organisering fra den enkelte barnehage.

Mer informasjon knyttet til Korona og barnehager: 
 
Oppdatert smitteveileder for barnehagene finner dere her
 
Oppdatert «Korona-trafikklys» finner dere her
 
Mer informasjon om rett til omsorgsdager finner dere her

Mer informasjon om barn og luftveissymtomer finner dere her