Ordføreren hadde med seg en stor rød bok hvor hun noterte ned det barna i Rakkestad er opptatt av. Røde Kors hadde med seg førstehjelpsdukker. Barna fikk prøve seg på både hjertekompresjoner og å sette plaster på pasienten.
Historielaget hadde tatt med seg leker fra "gamledager" som de viste barna. Hvordan man karder ull fikk de også se.
Styrerene i Rakkestads barnehager kunne by på tautrekking, fotball og "frys" til musikk.
På scenen hadde kartet Norge satt seg i bursdagstolen og fått krone på. Barna sang nasjonalsangen av full hals.

På slutten av selskapet sang barna "Hurra for deg som fyller ditt år", og alle som hadde deltatt i selskapet fikk en bursdagspose med juice, bolle og ballong.

Vi takker alle som har bidratt til at barnehagedagen ble en fantastisk dag!