Helsestasjonen ønsker å være et sted hvor foreldre kan henvende seg med små og store problemer i hverdagen.
Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.