Fra sentrum i Rakkestad, er det ca. 2 mil til begge badeplassene som Rakkestad kommune har driftsansvar for,
du finner kartreferanse nederst på siden.

De siste årene er begge badeplassene rustet opp og utbedret, blant annet med 750.000,- fra Fylkesmannen i Østfold,
slik at forholdene for de tilreisende skal bli så gode som mulig. 

Kolbjørnsviksjøen

ligger i Østbygda, du kjører rv. 124 mot Aremark.

Har fått større parkeringsplass, opparbeidede stier, påfyll av sand, nytt toalett og skifterom.
I tillegg er det sandvolleyballbane, stupebrett, flytebrygge og egen brygge for handicappede ved stranden.

Holtetjern

som ligger i Degernes, finner du når du kjører rv. 22 mot Halden

Her er det laget en brygge for handicappede og en promenade i fjellsiden, i tillegg til at det er fylt på med sand.
Et bord med tak gjør at man kan søke ly hvis behovet melder seg.
Holtetjern har også stupebrett.

Ved begge badestrendene er det lagt godt til rette for grilling.