Tilskudd til sykdomsavløsning

Reglene om regning av tilskuddet står i Jordbruksavtalen og tar utgangspunkt i dagsatser som avhenger av typen og størrelsen
på jordbruksforetaket sin produksjon. Det blir bare gitt tilskudd for dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning.
Ved beregning av tilskudd skal det gjøres fradrag for de inntektene den avløste hadde, eller kunne ha hatt, i søknadsperioden.

Informasjon hentet fra