For å kunne få tilskudd til avløsning må  foretaket disponere dyr pr. 1.1. ved inngangen i avløseråret og
søke om refusjon av faktiske utgifter i januar året etter.

Informasjon hentet fra Landbruksdirektoratets sider : Avløsning ved ferie og fritid