Dette kan du gjøre for avfallsminimering:

 

  • kjøp gode kvalitetsprodukter som holder lenge og lar seg reparere
  • kjøp brukt framfor nytt når du kan
  • unngå engangsprodukter som engangsgriller, engangsbestikk osv
  • reparer ting som er ødelagt i stedet for å kjøpe nytt
  • si nei til unødvendig reklame - sett Klistrelapp - uadressert reklame på postkassa
  • del utstyr med naboen (gressklipper, hekksaks, snøfreser osv)
  • komposter hage- og matavfall i isolert kompostbeholder
  • kildesorter alt du kan kildesortere - undersøk hva som gjelder i kommunen du bor i
  • kjøp ting med minst mulig emballasje og legg igjen unødvendig emballasje i butikken
  • les og lær. Grønn Hverdag har mange gode tips og råd

Forklaring og definisjoner

Ord Hva Eksempler
Avfall Kasserte produkter og emballasje  
Ombruk Bruke avfallet flere ganger Retur av tomflasker og regummiering av slitte dekk
Materialgjenvinning Materialet i avfallet brukes på nytt Resirkulering av papir og omsmelting av metallskrap
Forbrenning med energiutnyttelse  Avfallet blir brent Utnyttelse av varmen til fjernvarme eller elektrisitet
Deponering Legge avfall på deponi (søppelfylling) Avfall som ikke kan gjenvinnes som isolasjon og keramikk
Farlig avfall Skal sorteres og leveres separat (på for eksempel miljøstasjoner)  Olje, maling, lakk, white spirit