Ødelagt avfallsdunk eller trenger ny?

Si ifra til oss så hjelper vi deg ut med ny.

Hvilke dunker er det vi nå bruker i Rakkestad til husholdningsavfall?

Det nye utstyret til innsamling av husholdningsavfall for en abonnent i Rakkestad kommune er:

  • 1 x 140L dunk til restavfall
  • 1 x 240L dunk til papp,papir og drikkekartong
  • 1 x 160L sekk til plastemballasje

Tidligere samlet man inn avfall i 160L søppelsekker.
Totalt utgjør dette utstyret en utvidelse av tilgjengelig avfallsvolum fra den tidligere renovasjonsløsningen, men reduksjonen i tilgjengelig volum for restavfall gjør at abonnenter må være flinkt til å kildesortere husholdningsavfallet sitt.

Plassering av avfallsdunker

Det er viktig at avfallsdunkene plasseres på plant og fast underlag.
Underlaget bekostes og vedlikeholdes av abonnenten. Renhold av avfallsdunkene er også abonnentens ansvar. 

Avfallsdunkene skal generelt plasseres maksimum 3 meter målt fra veikant på offentlig/kjørbar vei.
Ved permanent plassering av renovasjonsdunkene langs veier med fartsgrense over 50 km/t, må dunkene plasseres noe lenger fra vei for å ivareta sikkerhetssonen langs veien.
Her er enn oversikt som viser hva som gjelder for de ulike sikkerhetssonene:

Sikkerhetssonetabell ny avfallsløsning 2018 Rakkestad kommune.png
Hvis avfallsdunkene plasseres et annet sted, skal de bringes frem til offentlig/kjørbar vei før kl. 06.00 på tømmedagen, ettersom tømming kan foretas fra dette tidspunkt.
Dette gjelder også plastsekken med plastemballasje. 

 

Har du det gamle stativet fortsatt ? eller vil du bli kvitt det ?

Hvis ønskelig, kan de gamle sekkestativene brukes til å ha plastsekken i.
I så fall er det viktig at plastsekken tas ut av stativet, knyttes og settes fram til veikant innen tømmetidspunktet.

Om du ikke ønsker å beholde det gamle sekkestativet så kan de leveres gratis på Kopla Renovasjonsplass

Bilde av renovasjonsstativet Rakkestad kommune

 

 

 

 

Overbytt/platting til avfallsdunker

Mange abonnenter lager ulike installasjoner (overbygg, platting o.l.) der avfallsdunkene plasseres.
I den forbindelse kan det være lurt å ta høyde for at avfallsløsningen i kommunen vil kunne endre seg i framtiden. Sannsynligheten for at utsortering av matavfall vil bli obligatorisk om noen år, er relativt stor.
Det kan derfor være greit å ta høyde for at hver husstand på sikt vil kunne få en ekstra avfallsdunk

.For å overholde krav til sikkerhetssoner langs vei samt å unngå å plassere stativer over kommunale vann- og avløpsledninger, anbefales det at plassering av eventuell installasjon avklares med kommunen før tiltaket igangsettes.