Arbeidsoppgaver
Vi søker en engasjert assisterende rektor som skal inngå i ledelsen på skolen sammen med rektor. Ledelsen ved skolen skal sammen med dyktige medarbeidere videreutvikle skolen, lede lærernes arbeid med elevens læringsprosesser og de ansattes egen læring og utvikling.

Til den utlyste stillingen ligger det ansvar for å organisere og utvikle tilpasset opplæring og spesialundervisning i samarbeid med skolens spesialpedagogiske koordinator. Det ligger også i stillingen å følge opp og utvikle samarbeidet med andre instanser både internt i kommunen og ut mot andre relevante kompetansemiljøer.

Assisterende rektor vil også ha noe undervisning tillagt sin stilling.

Ønskede kvalifikasjoner
- søkere må ha godkjent undervisningskompetanse for barnetrinnet
- søkere bør ha ledererfaring og lederutdanning
- søkere bør ha god kjennskap til grunnskolen og relevant lovverk
- søkere bør ha erfaring med spesialpedagogisk arbeid og utdanning innenfor fagfeltet
- søkere bør ha gode IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper
- du må ha godt humør
- du må ha et positivt elevsyn og evne til å utvikle en god relasjon til både elever og voksne
- du må ha gode samarbeidsevner, men du har også evnen til å jobbe selvstendig og til å ta beslutninger
- du må takle høyt tempo samtidig som du evner å prioritere i en hektisk hverdag
- du må ha tydelig og god kommunikasjons- og fremstillingsevne både muntlig og skriftlig
- ved tilsetting vil det foruten utdanning og praksis bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Vi kan tilby
- lederutdanning og lederutvikling gjennom nettverk på tvers av nivåer og virksomheter
- introduksjonsprogram for nytilsatte
- realisering av ditt potensial gjennom støtte, hjelp og veiledning av kollegaer
- fleksibel arbeidstidsordning
- lønn etter avtale
- gode pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidsvilkår
Lønns- og arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Gyldig politiattest i tråd med § 10-9 i Opplæringsloven (vedlegges ikke søknaden) må fremlegges før ansettelse.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon

Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling". Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnummer. Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.