Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen for å se om det er nødvendig å foreta endringer i den.