Representanter fra arbeidstakerene:

 

Arbeidsmiljøutvalg 2015 - 2019 (venter på oppdatert info)
Arbeidstakersiden:  
Lill Eikrem, Utdanningsforbundet  
Marit Bratlie, Hoved tillitsvalgt Fagforbundet  
Veronica Løken, Fagforbundet  
Marianne Østereng, Fagforbundet  
Sigrun Brigtsen, Hovedverneombud