Arbeidsmiljøutvalget består av 10 representanter - 5 representanter fra arbeidstakersiden og 5 representanter fra arbeidsgiversiden.
 

Arbeidsmiljøutvlaget har ansvar og myndighet i henhold til Arbeidsmiljøloven kap. 7.

Ansvarsområde og myndighet er fastsatt i Arbeidsdelings- og delegasjonsreglementet kap. 8 med tilhørende retningslinjer for saksbehandling og møter.
 

Arbeidsmiljøutvalg 2015 - 2019
Arbeidsgiversiden: Parti
Ellen Solbrække Ap
Peder Harlem SP
Lars Kristian Holøs Pettersen KrF
Anne Sofie Andersen  
Jon Ådalen  
   
Arbeidstakersiden:  
Lill Eikrem, Utdanningsforbundet  
Marit Bratlie, Hoved tillitsvalgt Fagforbundet  
Veronica Løken, Fagforbundet  
Marianne Østereng, Fagforbundet  
Sigrun Brigtsen, Hovedverneombud