Arbeidsgruppe - bolig

Gruppen arbeider frem forslag for boligområder for Rakkestad kommune innen Rakkestad sentrum og Degernes sentrum for perioden 2022-2034,

Arbeidsgruppen - bolig består av:

 1. Dagfinn Søtorp
 2. Kim Thomas Haglund
 3. Stine Svanskov Teigen
 4. Sølvi Brekklund Sæves

Arbeidsgruppe - næring

Gruppen arbeider frem forslag til næringsområder for Rakkestad kommune innen Rakkestad sentrum og andre aktuelle områder for 2022-2034.

Arbeidsgruppen - næring består av:

 1. Maria Hereid Kristiansen
 2. Hans Edvin Johansson
 3. Knut Ruud
 4. Barbro Urke

Arbeidsgruppe - landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF)

Bruppen arbeider frem forslat til disponeringer og prioriteringer av arealbruk (herunder også utfordringer med spredt boligbygging) innen 2022-2034.

Arbeidsgruppen - (LNF) Landbruk, natur og friluft består av:

 1. Øyvind Kjeve
 2. Gunnar Line
 3. Finn Kultorp
 4. Tina Ødegård Holt