Siden 1997 har alle som skyller, bretter og stapper drikkekartonger samtidig deltatt i Returkartonglotteriet, som administreres av Grønt Punkt Norge. Hvert år trekkes det ut hele 124 vinnere som deler en pott på 1,6 millioner kroner. Denne gangen var det Anita Fredriksen fra Rakkestad som vant 10 000 kroner.

Bruker 750 millioner drikkekartonger i året:

Det var ved Kopla renovasjonsplass at det ble trukket ut den heldige vinneren blant alle kartongloddene som var kommet inn. Kommunen er ansvarlig for innsamlingsordningene i kommunen, men det er et lokalt idrettslag som står for den fysiske innsamlingen. Kommunen er glad for at flinke kildesorterer blir belønnet.

I Norge forbruker vi om lag 750 millioner drikkekartonger hvert år, viser tall fra Grønt Punkt Norge. Det betyr at hver nordmann må kvitte seg med cirka 160 kartonger årlig. Omkring 70 prosent av befolkningen oppgir at de benytter seg av returordningene for gjenvinning av drikkekartonger. Og noen av disse følger eksempelet til Anita Fredriksen og gjør kartongene om til lodd i Returkartonglotteriet, som i 2012 er i gang for 16. året.

Ekstra verdifullt materiale:

Å gjenvinne brukte kartonger er langt mindre energikrevende enn produksjon av papir fra nytt trevirke. Derfor er gevinsten stor for miljøet når folk sorterer og leverer inn kartonger.

Grønt Punkt Norge sikrer og administrerer finansieringen av returordninger for drikkekartonger i Norge, og administrerende direktør Jaana Røine forteller at gjenvinning også er med på å senke avgiften som er lagt på emballasjen – noe som i praksis betyr at prisen blir lavere for forbrukeren. Men det aller viktigste er naturligvis å gjenvinne for miljøets skyld.

– Drikkekartonger er laget av såkalt jomfruelig fiber. Det vil si at det er første gang dette materialet er i omløp. Derfor kan fibrene i en innlevert drikkekartong ha opptil sju-åtte liv framfor seg, for eksempel som pizzakartong, sier Røine.

Dette er Returkartonglotteriet:

• Alle kan delta og vinne i lotteriet – privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag og liknende.

• Hvert år deles det ut premier for til sammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier på 10 000 kroner og 4 premier på 100 000 kroner.

• Seks tomme og skylte drikkekartonger brettes ned i en åpen drikkekartong. Dette utgjør en ”kubbe”. Korker og lokk kan godt henge utenfor. For kartonger med skolemelk gjelder fire tomme kartonger i den femte.

• Deltager skriver navn og telefonnummer på den de vil skal vinne på ”kubben” og leverer denne i den kommunale innsamlingsordningen. Da har man ett lodd.

• Kubber trekkes på 86 forskjellige trekkesteder spredd over hele landet. Her trekkes det mellom 1 og 7 kubber avhengig av innbyggertall, til sammen maks 188 hvert kvartal. Disse kubbene går videre til nasjonal trekning.

Kontaktpersoner:

* Rakkestad kommune, enhetsleder kommunalteknikk Anita Isebakke tlf 69 22 55 00

* Grønt Punkt Norge, kommunikasjonsrådgiver Arve Martinsen, mobil 47 38 98 18

* Informasjon om kommunens papir- og drikkekartonginnsamling finnes på kommunens hjemmeside http://www.rakkestad.kommune.no