Alf Svaes legat
Avkastning av legatet deles ut til personer med psykiske lidelser eller som ellers har spesielle nerveproblemer. Det skal primært gå til rekreasjonsopphold. De som er bosatt i Rakkestad kommune og ønsker å komme i betraktning, kan sende søknad til Rakkestad Overformynderi, Pb 264, 1891 Rakkestad innen 15. februar 2011. Alle søknader behandles konfidensielt.

Elly og Asbjørn Weibys legat
Avkastningen av legatet skal deles ut til kreftsyke barn inntil 18 år bosatt i Rakkestad kommune. Det skal være til trøst og glede for barna, bl.a. til rekreasjonsopphold. De som ønsker å komme i betraktning kan sende søknad til Rakkestad Overformynderi, postboks 264, 1891 Rakkestad innen 15. februar 2011. Alle søknader behandles konfidensielt.