Hvis situasjonen ikke er akutt, det vil si at det ikke er fare for liv og helse,
kan du kontakte fastlegen din eller legevakten.

Rakkestad Legesenter

 
Besøksadresse: Rådhusveien 1, 1890 Rakkestad
Tlf.: 69 22 80 00
   

Bygdelegene

 
Besøksadresse: Rådhusveien 4, 1890 Rakkestad
Tlf.:  69 22 40 70
   

Sarpsborg og Rakkestad Legevakt

 
Besøksadresse: Roald Amundsensgate 17, 1723 Sarpsborg
Tlf.: 69 12 19 20

 

Ambulant akutteam Sykehuset Østfold avdeling: DPS Halden /Sarpsborg

Ambulant akutteam tilbyr tjenester til mennesker i akutt psykiatrisk krise,
tilhørende kommunene: Rakkestad, Halden, Aremark og Sarpsborg.

 

Besøksadresse: Kjærlighetsstien 30, 1781 Halden

Tlf.nr.:

69 86 58 15

Nettside:  Haldenklinikken - DPS Halden/Sarpsborg
Åpningstider:  
Mandag - Fredag  Kl. 09.00 - 21.00
Lørdag, Søndag & Helligdager: Kl. 10.30 - 17.30