01.02.2023 kl. 16.00, Hotell Scandic Brennemoen, Slitu. 
Invitasjon til formannskapets medlemmer til regionvise medvirkningsmøter om nye regionale planer.
 
08.02.2023 kl. 14.00, Rakkestad kulturhus.
Møte i referansegruppe og styringsgruppe - Prosessuell oppfølging av budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026, politisk/administrativ gruppe.
 
14.02.2023 kl. 14.00, Rakkestad kulturskole.
Møte i Fremtidig helse og omsorgtjenester, politisk/administrativ gruppe.