Utseende på Aktivitetsleder kortet som brukes i barneskolene i Rakkestad kommune.jpg

En motivasjon på veien til å være AL:

Plakat for Aktivitetsledere ved barneskolene i Rakkestad kommune.png

Her er plakaten som viser rabattene AL får som takk for engasjementet i det å være AL på skolen sin, Denne vil man finne igjen på våre barneskoler, Rakkestad bad og Rakkestad kino.

Aktivitetsleder ved våre barneskoler:

Vi ønsker at alle elevene i Rakkestadskolen skal oppleve trivsel i en skolehverdag fylt med aktivitet, vennskap og gode opplevelser.
Flere dager i uka har barneskolene engasjert egne aktivitetsledere (AL) som har et ekstra ansvar for å finne på morsomme ting i friminuttene i leker som alle kan være med på.
Vi bytter aktivitetsledere 2 ganger per år. For å bli AL må du være en inkluderende og aktiv elev som ønsker å få med mange i lek.
Det er en forutsetning at man er en skikkelig god KOMPIS som er grei mot sine medelever. Det nomineres aktivitetsledere fra ulike trinn.

Elevene som påtar seg vervet som aktivitetsleder, får rabatterte priser på Rakkestad kino og Rakkestad bad. I tillegg får de en «takk for innsatsen»-dag på slutten av perioden.

Aktivitetslederne gjør en kjempeinnsats på skolene, og er med på å bedre trivsel og gi et trygt og godt skolemiljø.