Østfold Idrettskrets har dessverre ingen avtaler for trening i Rakkestad, men det er full anledning til å delta på de andre oppgitte stedene i programmet.

De som kan delta er alle mellom 18 og 67 år som er bosatt i Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Råde, Rygge, Hvaler, Halden, Hobøl, Marker, Moss, Rakkestad, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Våler, Trøgstad og Aremark kommune og står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar en av følgende ytelser:

- Sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføreytelser, overgangsstønad, dagpenger, økonomisk sosialstøtte, eller som jobber i en IA-bedrift.

Programmet kan du lese her.