De politisk 9 valgte i administrasjonsutvalget er

Ansvarsområde og myndighet er fastsatt i Arbeidsdelings- og delegasjonsreglementet kap. 7 med tilhørende retningslinjer for saksbehandling og møter.

Navn Parti
Utvalgets leder
Karoline Fjeldstad (ordfører)   
Sp
Peder Harlem Sp
Elise Lilletorp Lien Sp
Gunnar Line Sp
   
Iselin Bjørnstad (varaordfører)
Utvalgets nestleder
KrF
   
Knut Ruud
(inne for Espen Storeheier i
permisjonstia april -21 - september -22)
H
   
Tina Ødegård Holt Ap
Knut-Magne Bjørnstad Ap
Laila Olsen Rode H