Administrasjon

Oppdatert 01. februar 2019

Her finner du kontaktinfo til Rakkestad Brannvesen

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Logo til Rakkestad brannvesen.bmp

Logo til Rakkestad brannvesen.bmp ©Rakkestad brannvesen

Kontakt

Besøksadresse:
Rådhusveien 8, 1890 Rakkestad

Postadresse:
Postmottak, postboks 264, 1891 Rakkestad, Merkes: Brannvesen

E-post:. brann@rakkestad.kommune.no

Brannsjef: Terje C. Romfog
Tlf.: 950 60 375

Branninspektør Bjørn Erik Studsrud
Tlf.: 995 50 371