Her er noen viktige punkter:

  • Vedtatt i kommunestyret: Igangsetting av utarbeidelse av en veteranplan ble vedtatt i kommunestyret den 21. mars.
  • Åpent møte: Steffen Tjerbo og Hans Petter Ringstad, som er med i arbeidsgruppen, ønsker spesielt at veteraner bosatt i Rakkestad og med erfaring fra internasjonale operasjoner deltar på møtet. De ønsker innspill og tilbakemeldinger for å utvikle planen videre.
  • Innhold og oppfølging: Tjerbo og Ringstad vil presentere et utkast til hvordan de tenker seg innholdet i veteranplanen, samt hvordan den skal følges opp frem til politisk behandling.

Dette initiativet er en viktig anerkjennelse av veteranenes innsats, og det viser kommunens ansvar for å støtte dem