Har du spørsmål til jordmor, fysioterapeut eller helsesykepleier? ønsker du en møteplass?

Tilbudene Åpen helsestasjon, Åpen veietid og Åpen dør hos fysioterapeuten er lagt til samme ukedag. Hver mandag har vi et tilbud!

Åpen veietid:

Åpen veietid er et lavterskeltilbud til alle småbarnsforeldre.
Her kan du komme uten timeavtale og få svar på spørsmål, få råd og veiledning

Åpen helsestasjon:

Åpen helsestasjon er et nettverkstilbud til alle gravide og småbarnsforeldre.
Mandager i ulike uker er det tur- og trillegruppe ledet av en frivillig. Mandager i like uker møtes vi på Familiesenteret. Her møter du enten jordmor eller helsesykepleier.

Åpen dør hos fysioterapeutene

Åpen dør hos fysioterapeuten er et lavterskeltilbud til barn, unge og deres foresatte.
Her kan du ta opp spørsmål bl.a vedr. motorisk og fysisk utvikling. Fysioterapeuten undersøker barnet ved behov. 

Tilbudet er gratis og det eneste dere trenger å ta med er:

  • Matpakke til deg og barnet ditt på dager vi er på Familiesenteret. Vi spanderer kaffe og te
  • Klær etter vær når det er tur- og trillegruppe